Report
Autentifikavimas
     
  2018.04.20  
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

Įspėjimas dėl prieigos prie neviešų e. Komitetų katalogų ir dokumentų bei jų naudojimo:

Technikos komitetų narių įgaliotieji asmenys įsipareigoja iš e. Komitetų visą gautą informaciją naudoti vien tik technikos komitetų veikloje numatytiems darbams atlikti, nenaudoti jos kitiems tikslams ir laikytis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies reikalavimų. Šis įgaliotųjų asmenų įsipareigojimas sudaro galimybę aktyviai dalyvauti standartizacijos veikloje.

   

Suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys (kurie nėra technikos komiteto nariai) – registruoti vartotojai – įsipareigoja e. Komitete viešajai apklausai skelbiamus standartų projektų tekstus naudoti tik standartų projektų peržiūrai ir pastabų dėl jų dalykinio turinio pateikimui. Asmuo, pateikdamas pastabas, turi atsižvelgti į tai, kad standartų projektai yra saugomi autorių teisių, ir įsipareigoja neplatinti, nekopijuoti ir neskelbti viešai viso projektų teksto ar jo dalių jokiomis formomis ir priemonėmis trečiosioms šalims be išankstinio Lietuvos standartizacijos departamento sutikimo.

   

Visi pageidaujantys tapti registruotais vartotojais turi kreiptis el. paštu livelink-help@lsd.lt arba telefonu (8 5) 270 9362, mob. telefonu 8 659 93 226 darbo dienomis nuo 08:00 val. iki 17:00 val.
Siekiant išvengti prieigos pažeidimų, sukurtą slaptažodį privalote saugoti ir neatskleisti jo kitiems asmenims. Praradus slaptažodį, prašome kreiptis aukščiau nurodytu el. paštu arba skambinti nurodytais telefonais. 

 

Rekomenduojame e. Komitete dirbti naudojantis „Mozila Firefox“ naršykle.

© 2016 Lietuvos standartizacijos departamentas (LST)